Valpar efter

SE18121/2014 Yodamy´s Amazing Starshine

och

SE47064/2014 Skuggfaxes Celeborn

Skuggfaxe Starshine 2000

Fotoalbum

Zigge och Zackie 20 månader gamla
Zackie
Zigge
zackie 8 v
Fritz 8 v
fridalinn 8 v
fransflorian 8 v
zakke
zacki
zac
za
z
fritz
frittes
fritte
fridalinn
frida
fri
franzflorian
franzflori
franzfl
franzf
franz
grabbarna
franzflorian
franzflorian
Zackie
zackie
fritte
frits ute
frida
FRANZ
ZACKIE
Zackie
FRITZ
FRIDALINN
F-KULLEN
DSC_3143
DSC_3124
DSC_3160
DSC_3176
DSC_3190
ZACKIE
FRITZ
FRIDALINN
FRANZ
Fritz 4 v
Fritz 4 v
FridaLinn med mamma Anzi
FridaLinn 4 v
FranzFlorian 4 v
FranzFlorian 4 v
Fantastiske Zackie 4 v
Fantastiske Zackie
LILLEN
FRIDALINN
gossar
3 gossar
FRANZ
ZACKIE
Zackie
Zackie
rödehanen
rödehanen
rödehanen
DSC_9553
FranzFlorian Fredriksson
FranzFlorian Fredriksson
FranzFlorian Fredriksson
FridaLinn
FridaLinn
FridaLinn
ZACKIE
FRIDALINN
FRANZFLORIAN
FBOY
tik 6 dygn
DSC_9174
DSC_9167
DSC_9139
DSC_9155
DSC_9152
DSC_9133
DSC_9123
DSC_9117
DSC_9115
DSC_9112
DSC_9109
DSC_9107
DSC_9103
DSC_9097
DSC_9092
DSC_9088
DSC_9085
Skuggfaxe Starshine 2000

Fotoalbum

Zakie
zackie och zigge
zackie och zigge
Zigge
zigge
zigge o zackie
zackie
zackie o zigge
ZACKIE O FRITZ
ZACKIE O FRITZ
killarna
ZACKIE O FRITZ
Yodamy's Fire In The Night_8
Yodamy's Fire In The Night_7
Yodamy's Fire In The Night_6
Yodamy's Fire In The Night_5
Yodamy's Fire In The Night_3
Yodamy's Fire In The Night_2
Yodamy's Fire In The Night_1
Yodamy's Fire In The Night
Yodamy's Fight Like A Girl_8
Yodamy's Fight Like A Girl_7
Yodamy's Fight Like A Girl_6
Yodamy's Fight Like A Girl_5
Yodamy's Fight Like A Girl_4
Yodamy's Fight Like A Girl_2
Yodamy's Fight Like A Girl_1
Yodamy's Fight Like A Girl
Yodamy's Feels So Right_3
Yodamy's Feels So Right_2
Yodamy's Feels So Right_1
Yodamy's Feels So Right
Yodamy's Fox On The Run_9
Yodamy's Fox On The Run_8
Yodamy's Fox On The Run_7
Yodamy's Fox On The Run_6
Yodamy's Fox On The Run_5
Yodamy's Fox On The Run_4
Yodamy's Fox On The Run_3
Yodamy's Fox On The Run_2
Yodamy's Fox On The Run_1
Yodamy's Fox On The Run
Yodamy's Feels So Right_4
Yodamy's Feels So Right_3
Yodamy's Feels So Right_2
Yodamy's Feels So Right
fritz